Bardejovské gymnázium má vďaka PSK moderné laboratórium fyziky

Župné gymnázium na Jiráskovej ulici v Bardejove sa môže pochváliť vynoveným laboratóriom fyziky. Zmodernizovalo sa vďaka finančným prostriedkom jeho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK). Krajská samospráva do nového nábytku a elektroinštalácie v laboratóriu zainvestovala vyše 25-tisíc eur.

Zastarané  fyzikálne laboratórium na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove je minulosťou. Finančné prostriedky prešovskej župy umožnili jeho rozsiahlejšiu rekonštrukciu, ktorá prebiehala od konca roka 2022 do februára aktuálneho roku. Týkala sa výmeny laboratórnych stolov skonštruovaných ešte v 80-tych rokoch minulého storočia, ďalšieho nábytku, podlahy aj elektroinštalácie. PSK na tento účel z vlastných zdrojov vynaložil vyše 25-tisíc eur.

Hlavnú časť rekonštrukčných prác na gymnáziu tvorila obnova interiéru. V školskom laboratóriu vďaka krajským financiám pribudli nové pracovné stoly pre žiakov, ktoré nahradili pôvodné vyrobené ešte v roku 1983. Disponovali nefunkčným stredovým panelom a zastaralou elektroinštaláciou, a tým boli pre potreby realizácie experimentov nevhodné. V laboratóriu sa vymenili tiež odkladacie skrinky na učebné fyzikálne pomôcky, ako sú sady závaží, vlnostroje, kalimetre a iné meracie zariadenia a zakúpila sa preň interaktívna tabuľa.

Druhou časťou prác na modernizácii laboratórneho priestoru bola výmena elektroinštalácie,  a s tým spojená oprava kabeláže a omietok. V laboratóriu sa následne vymenila aj podlaha a zriadilo sa internetové pripojenie.

Laboratórium sa vďaka novému šatu a lepšej dispozícii stolov zmenilo na podnetné prostredie pre štúdium fyziky, umožňujúce experimentálnu prácu až šiestich paralelných skupín naraz. Vytvoril sa tu dostatočný výučbový priestor  pre učiteľa i žiaka, ktorý je pripravený pre aktívne poznávanie fyziky a zvýšenie záujmu zo strany študentov o túto vednú disciplínu.

Gymnázium L. Stöckela v Bardejove má viac ako 80-ročnú tradíciu. V súčasnosti vzdeláva žiakov v dvoch typoch štúdia, a to v štvorročnom zameranom na klasické všeobecné vzdelanie a päťročnom bilingválnom štúdiu v anglickom jazyku. V aktuálnom školskom roku ho navštevuje približne 470 žiakov.

-io-

foto: freepik

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.