AUDIOVIZUÁLNY PROJEKT PRE SŠ - zapoj sa aj ty, čas máš do 31.12.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravila pre študentov stredných škôl súťažný projekt „Mladí používatelia – nové médiá“  po názvom „Poznaj svoj kraj“ zameraný na prezentáciu vybranej lokality, mikroregiónu či regiónu.

Cieľom iniciatívy je podporiť rozvoj kompetencií informačnej a digitálnej gramotnosti stredoškolákov prostredníctvom tvorby krátkeho audiovizuálneho dokumentu v digitálnom formáte.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pripravila nový súťažný projekt pre školský rok 2020/2021 v rámci projektového cyklu „Mladí používatelia – nové médiá“ v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je určený pre študentov všetkých typov stredných škôl na Slovensku.
Druhý ročník projektového cyklu s názvom „Poznaj svoj kraj“ obsahovo nadväzuje na projekt „Rodný môj kraj“ z minulého školského roka a je zameraný na prezentáciu vybranej lokality, mikroregiónu či regiónu. Škola sa do projektu môže prihlásiť vyplnením registračného formulára (uvedeného nižšie) do 31. decembra 2020.

Práce je potrebné zaslať do piatka 26. marca 2021 na adresu Slovenskej pedagogickej knižnice. Počet prác reprezentujúcich školu nie je obmedzený. Vyhodnotenie prác je naplánované na apríl 2021. Podrobnú špecifikáciu obsahových, formálnych a technických požiadaviek na práce, ako aj kritériá ich hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.

zdroj: minedu, foto. freepik

-io-

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.