Aktuálny manuál COVID školský semafor pre SŠ

Customer service guide abstract concept   illustration. customer service tutorial, excellence training manual, employee tips, implementation guide, educational information

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.
Dokumenty boli aktualizované 6. decembra 2020 podľa platných opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR.

Všetky potrebnú dokumenty – vyhlášky, uznesenia a smernice na stiahnutie sú k dispozícii tu: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-6-12-2020/

zdroj: minedu.sk, foto: freepik

 

 


 

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.