30.ROČNÍK KRAJSKEJ DEJEPISNEJ SÚŤAŽE

Krajské kolo dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií sa uskutočnilo v priestoroch Spojenej školy na Masarykovej ulici v Prešove pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského 6. apríla.

Súťažilo v ňom 20 družstiev, celkovo 60 súťažiacich a prítomných bolo 20 pedagógov. Úlohou súťažiacich bolo v časovom rozhraní 60 minút vypracovať test zameraný na tému 2. svetovej vojny v Európe 1939 – 1945. Garantom súťaže boli poprední českí historici profesor Jan Rychlík z pražskej Karlovej Univerzity a Petr Blažek a tiež slovenský historik Roman Holec z Univerzity Komenského v Bratislave.

Prvé miesto si vysúťažil tím z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, org. zložka Gymnázium, a to v zložení Jaroslav Cauner, Matej Kmec a Michal Vrábel. Viedla ho Miriam Kohutová.

Druhé miesto získalo Gymnázium Arm. Gen. L. Svobodu v Humennom - študenti Denis Maroš Pavlinský, Sára Maliková a Erik Mihalisko, ktorí pracovali pod vedením Radoslava Turika.

Tretie miesto patrí tímu z Gymnázia Jána Adama Raymana) Prešov, ktorý na súťaž pripravila Tamara Pavlovová. Jeho súčasťou boli Marta Balážová, Dávid Božik a Filip Cvik.

 

Zoznam škôl prihlásených do súťaže:

 1. Súkromné gymnázium DSA, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov (Silvia Valková)
 2. Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov (Štefan Matiaš)
 3. Cirkevná spojená škola – org.zložka: Gymnázium sv. Jána Bosca, Jiráskova 5, Bardejov (Júlia Grittová)
 4. Spojená škola J. Henischa – org. zložka: Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov (Viera Michalčinová)
 5. Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce (Mária Kopčáková)
 6. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné (Radoslav Turik)
 7. Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok (Jozef Vlček)
 8. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča (Štefan Plačko)
 9. Spojená škola – org.zložka: Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce (Marián Mazanec)
 10. Spojená škola – org. zložka: Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad (Martina Dikantová)
 11. Spojená škola bl.biskupa Gojdiča – org. zložka: Gymnázium bl. biskupa Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov (Zuzana Hrehová)
 12. Katolícka spojená škola sv. Mikuláša – org.zložka: Gymnázium, Duklianska 16, Prešov (Miriam Kohutová)
 13. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov (Marek Gajdoš, Tamara Pavlovová)
 14. Evanjelická spojená škola – org.zložka: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie legionárov 3, Prešov (Marián Damankoš)
 15. Spojená škola T.Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským – org.zložka: Gymnázium, Sládkovičova 4, Prešov (Darina Semančíková)
 16. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov (Nikola Butkovičová)
 17. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3, Stará Ľubovňa (Mária Kočišová)
 18. Gymnázium, Konštantínova 64, Stropkov (Elena Vasilková)
 19. Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník (Peter Ignác)

-io-

 

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.