3. ročník zbierky školských pomôcok

PSK odovzdal župnej nadácii a Gréckokatolíckej charite výťažok z  3. ročníka internej zbierky školských pomôcok určenej pre deti zo znevýhodneného prostredia, ktorú PSK realizuje v spolupráci so svojimi strednými školami.

Tradične ju kraj organizuje v júni, aby už na začiatku školského roka mali deti svoje školské tašky naplnené všetkým, čo potrebujú pre svoje vzdelávanie.

Výťažok aj z tohtoročnej zbierky poputuje k  žiadateľom Nadácie PSK pre podporu rodiny a pre Gréckokatolícku charita Prešov.

Gréckokatolícka charita zbierku odovzdá:

Deťom z rodín, do ktorých rozváža potravinovú pomoc.

  • Deťom z neúplných rodín, ktorým pomáha materiálne.
  • Deťom rodičov, ktorí bývajú v ich krízových zariadeniach.
  • Deťom, ktorým pomáha sieť farských charít.
  • Deťom z detských charitných domov a centier.
  • Tým, ktorí charitu o pomoc požiadajú.

Do tohtoročnej zbierky sa konkrétne znovu zapojili zamestnanci Úradu PSK a župné stredné školy z Prešova: SPŠ strojnícka, SPŠ elektrotechnická, Gymnázium Konštantínova, SOŠ služieb a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej.

Vyzbierali nové či použité, ale stále funkčné písacie, výtvarné či rysovacie potreby, školské tašky, peračníky, zošity, perá, boxy, obaly a pod. Niektoré školy sú v zbierke už našim stálym partnerom – SPŠ strojnícka a Gymnázium Konštantínova, kde sa do zbierky zapájajú aj okrem žiakov a pedagógov tiež rodičia či sponzori a donori škôl.

-io-

foto: freepik, PSK, zapojené školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.