Stredná umelecká škola

Slavkovská 19, 06001, Kežmarok

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Email: sekretariat@sus-kk.vucpo.sk
 • Tel. číslo: 052/ 45 25 282
 • Web stránka: www.suskk.sk
 • Počet študentov na škole: 132
 • Počet pedagógov: 23
 • Počet prijatých prvákov: 26
 • Absolventi za posledný rok: 19

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019

 • Zo slovenského jazyka: 41,1%
 • Z anglického jazyka B1: 45,4%

O škole

Mladá a dynamická škola, ktorá píše svoju históriu od roku 1997. Vznik školy bol výsledkom remeselnej tradície mesta Kežmarok a jeho okolia. Za roky existencie sa vyprofilovalo obsahové zameranie školy, nastáva renesancia umeleckých odborov, pribúdajú nové študijné odbory na základe požiadaviek trhu. Cieľom školy je kvalitná realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj zabezpečenie hodnotného študentského života a rozmanitých foriem sebarozvoja našich žiakov. Absolventi majú uplatnenie v umelecko-remeselných prevádzkach, reklamných agentúrach, umeleckých ateliéroch. Dosahujú vynikajúce výsledky v samostatnom sektore podnikania či voľnom umení, realizujú sa aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Vďaka širokému vzdelanostnému profilu a nadobudnutým zručnostiam je uplatnenie našich študentov širokospektrálne a žiadané.

Top o škole

- projektová činnosť školy: medzinárodný program Sokrates, Leonardo, Erasmus+, OP Vzdelávanie, OP Ľudské zdroje, program SK - Climate
- spolupráca so školami podobného typu v zahraničí: Nowy Targ, Nowy Wiśnicz, Krakov, Poděbrady
- spolupráca s archeologickým ústavom SAV
- dobré vybavenie školy: moderné grafické softvéry, fotografické ateliéry, tmavá komora, multimediálne učebne, reštaurátorské ateliéry, sebestačnosť v tlači grafiky
- aktívna činnosť žiackej školskej rady
- výučba odborných predmetov odborníkmi z praxe
- tvorivý pedagogický tím
- výstavy prác žiakov doma aj v zahraničí
- memorandum o spolupráci medzi mestom Kežmarok, organizáciou FITcubator a školou v oblasti tvorby virtuálnej reality a aplikácie umenia do virtuálneho sveta
- rozvoj umeleckých odborov, zaradzovanie nových študijných odborov, príprava  experimentálneho odboru
- úspešný prechod na vysokoškolské štúdium
- možnosti pracovného uplatnenia absolventov školy doma aj v zahraničí

Výhody školy

- škola vznikla s cieľom zachovávať a ďalej rozvíjať slávne remeselné a cechové tradície

  historického mesta Kežmarok

- každoročná pomoc pri organizovaní a účasť na festivale Európske ľudové remeslo – EĽRO

- plavecké a krajinárske kurzy v Chorvátsku i na Slovensku

- cechovačka žiakov a učiteľov

- práce žiakov, ktoré reprezentujú školu, mesto Kežmarok, Prešovský samosprávny kraj i našu

  krajinu

- organizácia regionálneho kola výtvarnej a fotografickej súťaže Moje (ne)istoty

- Európsky týždeň odborných zručností

Krúžky školy

 • Gramatické minimum z ANJ
 • Gramatické minimum z NEJ
 • Športový krúžok
 • Dramatický krúžok
 • Textilná tvorba

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.