Stredná odborná škola služieb

Hlavná 6, 09101, Stropkov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: soshlavnasp@sosstropkov.edu.sk
  • Tel. číslo: 054/ 71 81 500
  • Web stránka: www.soshlavnasp.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 91
  • Počet interných pedagógov: 6
  • Počet prijatých prvákov: 22
  • Absolventi za posledný rok: 25

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 51,1%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.