Spojená škola - org, zložky: Stredná odborná škola polytechnická a Obchodná akadémia

SNP 16, 08301, Sabinov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@spojenaskolasabinov.sk
  • Tel. číslo: 051/ 48 80 100
  • Web stránka: www.sossb.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 294
  • Študenti na duálnom vzdelávani: 5
  • Počet interných pedagógov: 20
  • Počet prijatých prvákov: 120
  • Absolventi za posledný rok: 51

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 31,3%
  • Z anglického jazyka B1: 49,9%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.