Spojená škola, org. zložka SOŠ lesnícka

Bijacovce 1, 05306, Bijacovce

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2020 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: lesnicke@gmail.com
  • Tel. číslo: 053/ 41 82 041
  • Web stránka: www.sosbijac.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 100

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.