Spojená škola, org. zložka SOŠ lesnícka

Bijacovce 1, 05306, Bijacovce

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: lesnicke@gmail.com
  • Tel. číslo: 053/ 41 82 041
  • Web stránka: www.sosbijac.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 112
  • Počet interných pedagógov: 6
  • Počet prijatých prvákov: 37
  • Absolventi za posledný rok: 19

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 41,4%
  • Z anglického jazyka B1: 54,6%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.