Spojená škola-Gymnázium

Sládkovičova 4, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: sekretariat@sstsevcenka-po.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 24 791
  • Web stránka: www.gymtspo.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 144
  • Počet pedagógov: 22
  • Počet prijatých prvákov: 61
  • Absolventi za posledný rok: 21

Externá časť maturitnej skúšky

  • Zo slovenského jazyka: 61,3%
  • Z matematiky: 34,2%
  • Z anglického jazyka B2: 54,7%

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.