Spoj. škola Juraja Henischa - SOŠ polytechnická

Slovenská 5, 08501, Bardejov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@ssjhenischa-bj.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 054/ 48 61 950
  • Web stránka: www.ssjh.sk
  • Počet študentov na škole: 407
  • Počet interných pedagógov: 37
  • Počet prijatých prvákov: 125
  • Absolventi za posledný rok: 110

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 38,8%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.