Obchodná akadémia

Volgogradská 3, 08001, Prešov

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: sekretariat@oa-po.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 051/ 77 19 748
  • Web stránka: www.oa-po.sk
  • Počet študentov na škole: 245
  • Počet interných pedagógov: 26
  • Počet prijatých prvákov: 55
  • Absolventi za posledný rok: 84

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 46,2%
  • Z matematiky: 17,8%
  • Z anglického jazyka B1: 51,6%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.