Gymnázium P.O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20, 06014, Kežmarok

Dostupné odbory


Informácie

  • Email: sekretariat@gympoh-kk.vucpo.sk
  • Tel. číslo: 052/ 45 23 032
  • Web stránka: www.gympohkk.edupage.org
  • Počet študentov na škole: 253
  • Počet pedagógov: 19
  • Počet prijatých prvákov: 55
  • Absolventi za posledný rok: 48

Externá časť maturitnej skúšky

  • Zo slovenského jazyka: 62,6%
  • Z matematiky: 43,2%
  • Z anglického jazyka B2: 58,1%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.