Gymnázium P.O. Hviezdoslava

Hviezdoslavova 20, 06014, Kežmarok

Dostupné odbory


Informácie Aktualizované k 15.9.2019 (Zdroj: CVTI SR)

  • Email: skola@gpohkk.edu.sk
  • Tel. číslo: 052/ 45 23 032
  • Web stránka: www.gymnaziumkk.sk
  • Počet študentov na škole: 235
  • Počet interných pedagógov: 18
  • Počet prijatých prvákov: 60
  • Absolventi za posledný rok: 80

Externá časť maturitnej skúšky Aktualizované pre akademický rok 2018 / 2019 (Zdroj: NÚCEM)

  • Zo slovenského jazyka: 62,6%
  • Z matematiky: 43,2%
  • Z anglického jazyka B2: 58,1%

Galéria školy

Ďakujem Prešov!


Stránka bude pre mobilné zariadenia dostupná v najbližsích okamihoch.